O zawodzie

O zawodzie

Pytana czym się zajmuję z dumą odpowiadam, że wyceną nieruchomości – w końcu dopiero po kilku latach starań, skończeniu studiów podyplomowych, i po uzyskaniu uprawnień zawodowych mogłam dołączyć do grona rzeczoznawców majątkowych. Nie wszyscy jednak wiedzą kim rzeczoznawca majątkowy jest i czym się zajmuje. Wycena nieruchomości to usługa niecodzienna i może dlatego rzeczoznawstwo majątkowe dla przeciętnego rozmówcy brzmi nieco enigmatycznie.
Profesja ta należy do tzw. zawodów regulowanych, których wykonywanie jest dozwolone dopiero po uzyskaniu określonego zezwolenia i spełnieniu określonych wymogów. W przypadku rzeczoznawców regulacje zostały zapisane w Ustawie o gospodarce nieruchomościami. Najtrudniejszym etapem zdobywania uprawnień jest złożenie egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną, który wymaga wykazaniem się szeroką wiedzą interdyscyplinarną, a w szczególności opanowania szeregu zagadnień związanych bezpośrednio i pośrednio z wyceną nieruchomości, dotyczących głównie trzech bloków tematycznych: prawa, ekonomii i budownictwa. Egzamin jest trudny ale osoby odpowiednio przygotowane mają szansę uzyskać wynik pozytywny. I tak oto, w 2016 roku do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych wpisano 249 osób, a od 1992 roku do lipca 2017 roku nadano 7020 numerów uprawnień. A z czym wiąże się uzyskanie uprawnień i wpis do centralnego rejestru?
Rzeczoznawstwo to nie tylko jak czytamy w Ustawie o gospodarce nieruchomościami określanie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. To szeroki zakres usług – począwszy od wyceny, przez ustalanie stanów prawnych nieruchomości, nierzadko mające charakter dochodzenia, do wielowątkowej analizy rynku i usług o charakterze doradczym.
W związku ze złożonością i różnorodnością zleceń, rzeczoznawcy często specjalizują się w określonych usługach, łącząc rzeczoznawstwo z zawodem pierwszego wyboru. Trudno być omnibusem na każdym poziomie tej rozmaitej przestrzeni jaką jest rzeczoznawstwo majątkowe, jednak myślę, że warto zdobywać doświadczenie i szlifować swoją wiedzę, bowiem bycie ekspertem w danej dziedzinie daje ogrom satysfakcji.

Leave a Reply

Your email address will not be published.